top of page
20_edited.jpg

WHO AM I?

Computer scientist by profession, I am trying, little by little, to become a writer.

I had been writing short stories for some time as they gave me the satisfaction of getting work done in a relatively short time and, occasionally, the gratification of winning an award (even if I never got published). I invite you to read a few of them in the section "short stories".

I had tried many times to write a novel and was unable to write more than four pages without getting lost along the way. You already know: what if the map, what if the compass, what if the inspiration is lacking, what if the lack of time... The help I needed came to me when I took the courses of School of Writing from the Barcelona Ateneum, where I did the narrative itinerary.

Along the way the  was created the Collective 307, made up of students from the school and Trebor Escargot, and the stories collected in the book were generated "Eleven stories and four monsters". This is a book corrected, modeled, and edited by ourselves and published in Bubok.
Fruitful of completing the narrative itinerary, was born "The gaze of the beast", a black genre novel about mistreatment and the beast that many men carry inside. With it I won the prize Vilassar de Noir 2019 and was published by Llibres del Delicte.  

Then, for issue 50 of Llibres del Delicte, I was invited to participate with a short story and the result was "The case of the pandemic"which can be read at "Denlinqüents".

Then I was invited to write a mystery for a collection of card games and GDM named named "Sherlock: Fabian Essays".

As a next challenge I considered writing science fiction stories and thought that I would be well suited to the fantasy narrative courses of Ricard Ruíz Garzón.Getting to know the work of authors such as Elia Barceló, Anna Starovinetz or Antoni Munné-Jordà has opened up a new world of possibilities for me. In these fantasy narrative courses, a community, called Frikípuls, was born, sick of reading and writing fantasy. This community, born with the will to dominate the world, little by little is bearing fruit such as the Fast Fiction Penny project, stellar participations in the Extraordinary anthology and other works that you will find on the website of Frikípuls.

In 2022 Raig Verd publishes "Sex outside the Norm", a collection of very diverse erotic stories that break with "normative" heterosexuality in which I participate with"under the skin", a fatal attraction with a very fantastic twist.

The collaboration with Frikípuls materializes with"Arcana Sectarium", an anthology about sects, obscure leaderships, cults and cults, published in Spanish byApache Libros, where I participate with"Ursa Major"a posthuman science fiction story. 

And it doesn't stop there. And just one day later, my first story in Italian, part of the anthology, was published"Fantasy story"and published byHistorical Editions.

Looking ahead to 2023 I'm working on a couple more card games,a science fiction novel and I'm delving into other literary mediums like TV scripting and graphic novel scripting. We'll see how I get on. 

If you subscribe to the website, I will keep you informed. 


Fruït de completar l'itinerari de narrativa, va néixer "L'esguard de la bèstia", una novel·la de gènere negre sobre mals tractes i la bèstia que duen molts homes dins seu. Amb ella vaig guanyar el premi Vilassar de Noir 2019 i va ser publicada per Llibres del Delicte.  

A continuació, pel número 50 de Llibres del Delicte, vaig ser convidat a participar-hi amb un relat curt i el resultat va ser "El cas de la pandèmia" que es pot llegir a "Delinqüents".

Llavors em van convidar a escriure un misteri per a una col·lecció de jocs de cartes i GDM Guerra de Mitos va publicar "Sherlock: Ensayos Fabianos" publicat en castellà i ja traduït al francés, l'anglés, l'ucranià, el rus, l'alemany i l'italià.

badcb78b-43bf-4d2f-85e4-b86e6822fe46.jpg

Com a següent repte em vaig plantejar escriure històries de ciència ficció i vaig pensar que m'anirien bé els cursos de narrativa fantàstica d'en Ricard Ruíz Garzón. Conèixer l'obra d'autores com l'Elia Barceló, l'Anna Starovinetz o l'Antoni Munné-Jordà m'ha obert un nou mon de possibilitats. En aquests cursos de narrativa fantàstica es va gestar una comunitat anomenada Frikípuls, malalts de la lectura i la escriptura fantàstica. Aquesta comunitat, nascuda amb la voluntat de dominar el món, a poc a poc va donant fruits com "Arcana Sectarium", una antologia sobre lideratges obscurs, cultes i sectes, publicat en castellà per Apache Libros, on participo amb "Ursa major" un relat de ciència-ficció posthumana. 

El 2022 Raig Verd publica "Sexe fora de Norma", un recull de relats eròtics molt diversos que trenquen amb l'heterosexualitat "normativa" on hi participo amb "Sota la pell", una atracció fatal amb un toc molt fantàstic.

Sortint de la zona de confort, m'atreveixo a traduïr un relat a l'italià i aconsegueixo publicar-lo a l'antologia "Racconti Fantasy" d'Historica Edizioni.

I no s'acaven aquí les col·laboracions: el 2023, a quatre mans amb l'Ivan Ledesma, escric "Mur de Foc", un relat de ciència-ficció publicat a l'antologia "Tàndems Fantàstics", un recull de 10 relats, tots a quatre mans, on hi participa el bo I millor de la literatura fantástica en català.

I potser no és escriure, però ja porto tres edicions de "Cançons fantàstiques", cançons amb lletres de gènere de ciència-ficció, fantasia o terror, convidat per la CatCon (2022 i 2023), el festival 42 (2022) i el podcast La Mata d'Heura.

fb6045b4-0896-4e3a-9e8b-30c2bff500b4_21-9-aspect-ratio_default_0_edited.jpg

I que ve a continuació?

 

Potser vull fer massa coses, però tinc molts projectes oberts: treballo en un parell de jocs de cartes, una novel·la de ciència ficció posthumana, un recull de contes fantástics, la seqüela de l'esguard i, per si no fos poc, m'estic endinsant en altres mecanismes literaris com el guió de televisió o de novel·la gràfica. Ja veurem com me'n surto. 

Si us subscriviu a la web, us en mantindré informats. 

bottom of page